Ønsker virksomheten å optimalisere medarbeider- og kundetilfredshetsundersøkelsen?

Aas SurveyService spesialiserer seg på kvalitetssikring av spørreundersøkelser

En kvalitetssikring er en fagkyndig tilbakemelding med vekt på:

Formålet med undersøkelsen: hvordan dette kan konkretiseres.

Spørsmålene: råd om å legge til/ta bort spørsmål samt omformulering av spørsmålstekster.   

Svaralternativene: fokus på samspillet spørsmål-svaralternativer-analysearbeid.


Spørsmålsrekkefølgen: med anbefalt struktur fra start til slutt.

Innsalget: tips om hvordan "fange" respondentene når undersøkelsen distribueres.

Teksten: generell korrektur og språkvask