Aas SurveyService spesialiserer seg på kvalitetssikring av spørreundersøkelser

En kvalitetssikring er en fagkyndig tilbakemelding på:

Formålet med undersøkelsen: med vekt på hvordan dette kan konkretiseres.

Spørsmålene: med råd om å legge til og/eller ta bort spørsmål samt forslag til omformulering/optimalisering av spørsmålene.   

Svaralternativene: med fokus på samspillet spørsmål-svaralternativer-analysearbeid.


Spørsmålsrekkefølgen: med anbefalt struktur fra start til slutt.

Innsalget: med tips om hvordan "fange" respondentene når undersøkelsen distribueres.

Teksten: med generell korrektur og språkvask