Jeg har 7 års erfaring med å kvalitetssikre spørreundersøkelser fra min stilling som rådgiver i Questback AS (2012-2019).

Jeg har en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU, der surveymetodikk var integrert i utdanningen.