Ledelsen burde ikke ta beslutninger basert på svar fra et ubearbeidet spørreskjema.
En profesjonell kvalitetssikring vil øke sannsynligheten for riktige beslutninger.